Kel Alaka Katılım Şartları

1.    TV8 Web sitesi, sizin tarafınızdan sunulan videoların("Gönderilen Videolar")  TV8 kanalında Kel Alaka programında yayınlanmasına, barındırılmasına, oylanmasına, paylaşılmasına izin verebilir. Söz konusu Gönderilen Videolar yayınlanmış olsun ya da olmasın, TV8'in Gönderilen Videoların herhangi biri hakkında hiçbir gizlilik garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Katılım formu doldurulurken verilen tüm bilgilerin doğru ve size ait olduğunu, aksi halde katılımızın değerlendirmeye alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2.  Gönderilen Videolarınızdan ve bunları gönderme ya da yayınlanmasından doğrudan ve münhasıran sorumlu olacaksınız. Aşağıda detayları verilen hakları elinizde bulundurmaksızın yapacağınız gönderimlerden dolayı TV8’ in ve Gönderilen Video nedeniyle hakları ihlal edilen ve zarar gören kişilerin tüm zarar ve ziyanını karşılamayı ayrıca Gönderilen Videolar ile bağlantılı olarak aşağıdakileri teyit, beyan ve/veya taahhüt etmektesiniz.

 

2.1.  Gönderilen Videoların tüm patent, marka, ticari sır, telif ya da diğer mülkiyet haklarını, kullanmak ve TV8'in bunları kullanması konusunda yetki vermek için gerekli, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25. maddesinde yer alan yayın-yeniden yayın ve kamunun erişimine sunma haklarını da kapsar şekilde İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kapsayacak şekilde lisans, hak, muvafakat ve izinlere sahip olduğunuzu ve bunları elinizde bulundurduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2.2.  Gönderilen Videolardaki tüm yüzü tanınabilecek şekilde belirgin her bir bireysel kişinin, Katılım Şartların 2.1. de düzenlenen şekilde haklarının devralınmasını mümkün kılacak muvafakat, ibra ve/veya iznine sahipsiniz. Açıklık getirmek için, Gönderilen Videolardaki tüm mülkiyet ve sair hakları elinizde bulundurduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bununla birlikte, TV8'e Videoları sunarak, TV8 Web sitesinin bir kısmının ya da hepsinin her tür ortam formatında ve her tür ortam kanalları aracılığıyla teşviki ve yeniden dağıtımı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere TV8 Web sitesi ve TV8'in (ve halefinin) işi ile bağlantılı olarak kullanması, yeniden üretimi, bunların kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir lisans vermektesiniz. Ayrıca, TV8 Web sitesinin her bir kullanıcısına Gönderilen Videolarınızın TV8 Web sitesi aracılığıyla erişimi için Katılım Şartları uyarınca izin verildiği şekilde kullanması, yeniden üretmesi, dağıtması, kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir lisans vermektesiniz. TV8'e gönderdiğiniz Videolarınızın kaydedilmesi ve yine ilgili Gönderilen Videoların yer, süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın işaret ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla, web kullanımı, mobil kullanımı, televizyonda yayınlanması, kayda alınması vb. ve bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü yöntemlerle umuma iletim ve yeniden iletim, işleme, yayma, temsil ve çoğaltma haklarını, fikri ve manevi haklarını ve bu kullanım sonucu oluşan mali hak bedellerinin tahsili haklarını TV8’e devretmiş bulunmaktasınız.

 

2.3.  TV8’e devrettiğiniz Gönderilen Videolarınızın ve bunlara ilişkin mali, fikri ve manevi haklarına sahip olduğunuzu ve bu hakları başkalarına devre ve izne yetkili olduğunuzu, Gönderilen Videolarınız üzerinde üçüncü şahısların hak sahibi olduğu iddiaları nedeniyle TV8’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve TV8’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları ayrı ayrı, ilk talep anında nakden ve def’aten tazmin ile sorumlu olacağınızı kabul, ayrıca vaat edilen ödülü kazanmış olsanız dahi bu hakkınızı kaybedeceğinizi beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

 

3. Gönderilen Videolar ile bağlantılı ve ek olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul etmektesiniz:

 

3.1. Gönderilen Videoya ilişkin hakların maliki ya da hak sahibi olan kişiden, materyali yayınlamak ve TV8'e burada verilen tüm lisans haklarını verme konusunda izniniz olmaksızın, telif haklı, ticari sırla korunan ya da kişisel gizlilik ve reklam hakları dâhil olmak üzere 2.1. deki taahhüde aykırı olarak, üçüncü kişi mülkiyetinde bulunan bir içeriği göndermek;

 

3.2.  Kanuna aykırı, müstehcen, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehditkar, pornografik, tacizkar, nefret uyandırıcı, ırksal ya da etnik olarak saldırgan ya da bir suç olarak değerlendirilebilecek, medeni bir sorumluluğa meydan verebilecek, herhangi bir kanunu ihlal edebilecek ya da başka türlü uygunsuz olarak kabul edilecek davranışı içeren ve cesaretlendiren materyali göndermek

 

4.  TV8, telif hakkı ihlal faaliyetlerine ve fikri mülkiyet haklarına ihlale izin vermemektedir ve TV8 söz konusu Gönderilen Videonun bir başkasının fikri mülkiyet haklarına ihlal ettiğine dair düzgün bir biçimde bildirimde bulunulması halinde Gönderilen Videoları kaldıracaktır ve katılımcıya karşı tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

 

5. TV8, Gönderilen Videoları önceden bildirimde bulunmaksızın oylamaya almama, oylamadan kaldırma ve değerlendirmeye almama hakkını saklı tutmaktadır. TV8, ayrıca Kullanıcının bu konuda mükerrer bir ihlalci olarak belirlenmesi halinde Web sitesine erişimini sona erdirecektir. TV8 ayrıca, İçerik ya da Kullanıcı Sunumunun uygun olup olmadığına ve Katılım Şartlarına pornografi, müstehcen ya da küçük düşürücü materyal ya da aşkın uzunluk gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet hakkı kanunu ihlallerinden başka ihlallere uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutmaktadır

 

6.Özel olarak, mülkiyet ve telif hakkı sahibi ya da temsilcisi olmanız ve herhangi biri Gönderilen Videonun sizin mülkiyet ve telif haklarınıza ihlalde bulunduğuna inanmanız halinde, mülkiyet ve telifin size ait olduğunu gösterir aşağıdaki bilgileri temin ederek bize bildirmelisiniz:

 

6.1. Hakkında şikayette bulunulan materyalin kullanımının mülkiyet ve telif hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından gönderilmediğine dair açıklayıcı bir beyan;

 

6.2. TV8’ in sizinle temas etmesi için makul bir biçimde yeterli olan adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi bilgiler;

 

6.3. Şikayette bulunulan materyalin size ait olduğunu ispat edecek belge ve bilgiler;

İddia edilen ihlalin bildirimlerini ve her tür geri bildirimler, yorumlar ve teknik destek talepleri ve diğer talepler izleyicitemsilcisi@tv8.com.tr eposta adresine gönderilmelidir. Bu şartların hepsine birden uymanız gerekli olup şartlardan herhangi birine uymamanız halinde bildirimin geçerli olmayacağını teyit etmektesiniz. TV8 hak iddianız ile ilgili sizden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

18 yaşından küçüklerin bu uygulamaya katılması ve Video Göndermeleri kabul edilmeyecektir.