SEYİRCİ BAŞVURU SAYFASI

TV8 SEYİRCİ BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

 

1.Taraflar

- TV8, http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

        

2. Tarafların yetki ve yükümlülükleri

 1. Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

 

 1. Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğraflar, videolar ve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel veriyi kendi rızası ile TV8 ile paylaşmıştır. TV8, paylaşılmış olan fotoğraflar, videolar ve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel verinin tümünü veya bir kısmını başta www.acunn.com olmak üzere dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda, program tanıtımlarında veya TV8 ve ACUN MEDYA tarafından belirlenen başkaca bir formatta kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8’in paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8’den hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

 

 1. Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu fotoğraflar, videolar ve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel veriyi 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Seyirci Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8’in ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

 

 1. Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8 ve grup şirketlerinin ilgili format dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

 

 1. Başvuru Sahipleri’nin Seyirci Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8’in ve organik bağı bulunan grup şirketlerinin veri tabanında saklanacak olup bu taahhütnamede belirtilen istisnalar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

 

 1. 18 yaş altı seyirci olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı seyirci olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda seyirci olarak katılamazlar.

 

 1. TV8, program formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Seyirci Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

 

 

3. Taahhütnamenin Yürürlüğü

 

-TV8, http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir. Başvuru Sahibi bu taahhütnameyi onaylayarak Kullanım ve Gizlilik Şartları / Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Formunu da okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

TV8 Seyirci Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum

 1. Programlarımıza izleyici olarak katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.
 2. (*) ile belirtilen zorunlu alanları boş bırakmayınız.
 3. Sizinle gelecek arkadaşlarınız varsa kaç kişi olduklarını ve kendileri hakkında bilgileri doldurunuz.
 4. Başvurunuz onaylandığında cep telefonunuza SMS ile QR kodu ve ID gönderilecektir. Çekime giriş esnasında görevli personele QR kodunuzu veya ID'nizi gösteriniz. QR kodu ve ID, tek kullanımlıktır.
 5. QR kodu veya ID'si olmayanlar çekime maalesef alınmayacaklar.