İzleyici Temsilcisi

 
MNG TV Yayıncılık A.Ş. (“TV8”) veri sorumlusu olarak işbu İzleyici Temsilcisi İletişim Formu aracılığıyla topladığımız ad, soyad, e-posta adresi, yaşanılan şehir, işlem güvenliği ve mesaj içeriğinde yer alan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde; talep ve şikayet yönetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenecek ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve tedarikçilerimiz ile amaçla sınırlı olarak paylaşılacaktır. Söz konusu kişisel verileriniz KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hak ve talepleriniz için MNG TV Genel Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.