Sokrates kimdir, hayatı boyunca neler yaşamıştır?

Sokrates; M.Ö. 469-399 yılları arasında Atina' da doğmuş yaşamış olan ünlü Antik Yunanlı düşünür, filozoftur. Sokrates kimdir?

14/10/2017