Erdi ilgisini gün geçtikçe daha çok belli ediyor

Göz6 evinde paravan açılıyor ve Erdi, Filiz'in yanına gidiyor. Erdi, Filiz'e olan ilgisini her geçen gün daha çok belli ediyor...

14/12/2016