Erdi o iki ismi birbirlerine benzetti

Erdi, Serhat Akın ile Berna'nın birbirlerine tarz olarak benzediklerini söyledi.

27/04/2017