O gerginliğin yankıları devam ediyor...

Dokunulmazlık oyununda İlhan ve Fatih arasında gerçekleşen tartışmanın yankıları adada da devam etti...

12/03/2017