Tencerenin dibi tuttu

Yemekteyiz'de günün yarışmacısı olan Fatma Hanım'ın tencereye koyduğu kerevizler yandı...

16/11/2017