80'li yıllardan gazete reklamları

80'li yılların yazılı basın şirketleri televizyon dünyasında da yer buluyordu.

12/11/2017