Aramızda Kalsın - Fahrİye Evcen neden kaprİslerİyle set ekİbİnİ bıktırdı?

Aramızda Kalsın Fahriye Evcen neden kaprisleriyle set ekibini bıktırdı?

28/08/2014